Met name door het gebruik van het internet wordt promotie van producten en diensten steeds meer gepersonaliseerd, ter vergroting van de effectiviteit. Gebruik je bijvoorbeeld Google Maps, dan wordt bijgehouden waar je bent geweest, en met name waar je bent gestopt. Dan bestaat de kans dat je op een gegeven een boodschap op het scherm van je apparaat te zien krijgt, die daarmee te maken heeft. Gepersonaliseerde promotie lijkt niet meer te stoppen, ondanks de privacy-aspecten. Narrowcasting, ook wel digital signage genoemd, past in die trend, maar gaat lang zo ver niet.

Wat is narrowcasting

Narrowcasting is een manier om boodschappen, dat kan reclame zijn of sturende informatie, meer gericht te tonen. Dat betekent plaats- en eventueel tijdgebonden. Met sturende informatie bedoelen we hier boodschappen die bijvoorbeeld mensen helpen om hun weg te vinden in een winkelcentrum, wat vaak indirecte promotie is. Narrowcasting hoeft niet per se om promotie te gaan. Het kan ook worden gebruikt voor interne communicatie binnen een bedrijf, bijvoorbeeld als vervanging van email of piepers. Het gaat bij narrowcasting om communicatie in een richting. Digital signage is een andere naam ervoor. Het woord digital duidt erop, dat voor narrowcasting digitale middelen worden gebruikt. Het gaat daarbij om digitale narrowcasting schermen, communicatieverbindingen en software op een PC, waarmee de boodschappen worden samengesteld en waarvandaan ze naar de beeldschermen worden gezonden.

Commercieel gebruik

Bij commercieel gebruik van narrowcasting gaat het uiteindelijk om de verkoop van een product of een dienst. Narrowcasting schermen worden strategisch geplaatst. Dat betekent op plekken waar ze het beste resultaat geven. Indien dat een verschil maakt, kunnen boodschappen op de beeldschermen tijdsgebonden zijn. Een bioscoop kan overdag op een beeldscherm een boodschap plaatsen over films die geschikt zijn voor kinderen en op hetzelfde scherm ’s avonds bijvoorbeeld over films voor boven de 18. In een fastfood restaurant zullen beeldschermen op een andere manier worden ingezet dan in chic restaurant. Een vliegveld is een logische plek voor een groot digitaal beeldscherm met een boodschap over een autoverhuurbedrijf.

Interne communicatie

Narrowcasting schermen kunnen binnen een bedrijf worden gebruikt voor interne communicatie. Op een beeldscherm kan een boodschap worden getoond, die is bedoeld voor de medewerkers van een afdeling of van het gehele bedrijf. Het kan bijvoorbeeld gaan om een boodschap over een bezoeker, een wens voor een prettige feestdag, enzovoorts. Of een meer gerichte boodschap in de vorm van een werkopdracht voor een medewerker die aan een bepaalde machine werkt. Dus in plaats van een papieren versie.